Aga Damrych – „Opowiedz”

Jury nie miało wiele uwag do piosenki Agi. Podobała im się pasja i warsztat wokalistki.