Zgłoś się do „Premier” lub „Debiutów”!

Telewizja Polska S.A. ogłasza nabór do konkursów „Debiuty” i „Premiery”, które odbędą się w ramach 54. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

Zgłoszenia do konkursów „Debiuty” i „Premiery” należy dostarczyć do dnia 23 lipca 2017 r., wg zasad wskazanych w regulaminach.

Koncert „Debiuty” na 54. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu odbędzie się 15 września 2017 r. w Opolu.

Koncert „Premiery” na 54. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu odbędzie się 16 września 2017 r. w Opolu.

Organizatorem festiwalu jest Telewizja Polska S.A. 

REGULAMIN KONKURSU „DEBIUTY” 54. KFPP OPOLE 2017

REGULAMIN KONKURSU „PREMIERY” 54. KFPP OPOLE 2017