Ryszard Rynkowski – „C’est la vie”

„C’est la vie – Paryż z pocztówki” to piosenka ze słowami Jacka Cygana i muzyką Wiesława Pieregorólki, z połowy lat osiemdziesiątych, którą śpiewał niezapomniany Andrzej Zaucha. W Opolu wykonał ją Ryszard Rynkowski.