Zakończono nabór do koncertów

Telewizja Polska do 30 kwietnia czekała na zgłoszenia artystów do koncertów Debiuty, Premiery i Przebój na Mundial. Tegoroczny 55. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu będzie trwał od 8 do 10 czerwca.

Rada Artystyczna powołana przez TVP i Miasto Opole wybierze do 9 wykonawców, a jednego – Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu i zaprosi ich do udziału w konkursie Debiuty. Rada wyłoni również maksymalnie dziesięciu artystów, którzy wystąpią podczas koncertu Premiery. Jury powołane przez Telewizję Polską dokona wyboru maksymalnie 10 utworów, które zostaną zaprezentowane w konkursie Przebój na Mundial.


REGULAMIN ELIMINACJI DO KONKURSU DEBIUTY 2018

REGULAMIN ELIMINACJI DO KONKURSU PREMIERY 2018

REGULAMIN KONCERTU PRZEBÓJ NA MUNDIAL 


Rada Artystyczna 55. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki

Miasto Opole reprezentują:
Jarosław Wasik (Dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu)
Magdalena Matyjaszek (Naczelniki Wydziału Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Miasta Opole)

Telewizję Polską reprezentują:
Piotr Pałka (Kierownik Redakcji Rozrywki w Biurze Programowym TVP)
Konrad Smuga (Reżyser)

Uczestnicy spotkania na podstawie podpisanego porozumienia między Telewizją Polską, a Miastem Opole w sprawie organizacji 55. KFPP OPOLE 2018 postanowili powołać do Rady Artystycznej dwie kolejne osoby: 
Artura Orzecha (Dziennikarz muzyczny) 
Jana Borysewicza (Muzyk) 

Rada Artystyczna będzie wybierać utwory do konkursów Premiery i Debiuty. Termin zgłaszania kandydatów minął 30 kwietnia.