Natalia Ryś – „Szczęśliwej drogi już czas”

Natalia przyjechała z Sędziszowa, a uczy się w liceum w klasie matematyczno-geograifcznej w Jędrzejowie. Poprzedni triumfatorzy odcinków z udziałem Ryszarda Rynkowskiego – Ewa Farna i Szymon Wydra – zrobili duże kariery. Czy podobnie będzie w przypadku Natalii Ryś?